Preloader logo

فاقد هرگونه رنگ دهنده های مصنوعی ونگهدارنده می باشد

نوشیدنی انرژی زا علاالدین حاوی مواد شکر طبیعی هست

پذیرش سفارشات در همه جای دنیا

پذیرش سفارشات نوشیدنی انرزی زا علاالدین در همه جای دنیا

Image module

طعم منحصر به فرد

.ما طعمی را طراحی کردیم که در هیچ جای دیگر موجود نیست

قیمت مقرون به صرفه.

وجود طعم ومزه خوب مقرون به صرفه هست.

Image module

دو بسته

Image module

چهار بسته

Image module

شش بسته

Image module

یک جین بیست چهار تایی

تماس:
info@aladdindrinks.com

Reload Captcha